Udržitelný byznys

III. modul

Udržitelný byznys

Jak začlenit udržitelnost do byznysu

Termín: 08. června 2023 od 8.30 do 17.00

Relativně nové a široké téma udržitelnosti se v posledních letech skloňuje ve všech možných úhlech. Skrývá v sobě nejen environmentální aspekt (E), ale i sociální sféru (S) a řízení a management (G). Správně nastavená "ESG strategie" může firmám přinést konkurenční výhodu a nové trhy.

V tomto modulu společně projdeme širokým tématem ESG, podíváme se na to, co na poli udržitelnosti dělá Evropa, jak na to reaguje Česko a jak se nová témata promítají do tuzemských firem.

Na závěr nás čeká panelová diskuse, kde s klíčovými experty probereme téma udržitelnosti v byznyse nejen s ohledem na budoucnost Česka, ale i Evropy a světa. 


Témata:

Co pro environmentální změnu dělá Evropa a jak na to reaguje Česko

Urgentní řešení globální změny klimatu v kombinaci s akutní energetickou krizí vytváří nutnost výrazně změnit současný trend společenského rozvoje včetně způsobu podnikání. Důvody pro snížení naší závislosti na fosilních palivech a přechod na čistou energii nebyly nikdy silnější a potřeba energetické bezpečnosti zřejmější. V evropském kontextu dlouhodobá strategie Zeleného údělu vytváří rámec pro potřebnou transformaci ke snížení emisí CO2, energetické a materiálové závislosti Evropské unie a její udržitelný a rizikům odolnější rozvoj. Implementace této EU strategie a její potřebné urychlení v ČR je podporováno výraznou dispozicí sektorově zaměřených evropských fondů. Četné projekty a příklady dobré praxe dokládají u nás rostoucí podporu tomuto transformačnímu procesu. Tento proces je posílen i rostoucím očekáváním ve vztahu k zachování pravidel v oblasti životního prostředí, sociálních aspektů a dobré správy (ESG). Inovativní role bankovního sektoru při podpoře této transformace je klíčová. V širším mezinárodním kontextu probíhají diskuze o rizicích a možných dopadech globálních změn a současného kvantitativního planetárního rozvoje a hledají úpravu hodnotových systémů a cesty přechodu na dlouhodobě udržitelný a globálním rizikům odolnější rozvoj. 


Jak se tuzemské firmy připravují na udržitelný byznys

Podniky si uvědomují, že tlak na jejich udržitelné chování roste a aktivně se udržitelnosti věnují. Zároveň roste počet firem, které v udržitelnosti vidí obchodní příležitost nebo způsob, jak zvýšit svoji konkurenceschopnost. Tyto závěry ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR. Průzkum také ukázal, že podniky si rychle osvojují koncept ESG a 70 % z nich vnímá udržitelnost jako komplexní přístup k naplňování ESG. Většina z dotázaných firem se také začíná připravovat na povinnosti spojené s evropskou směrnicí CSRD, která bude tématem třetího bloku. V tomto druhém bloku budete seznámeni s detailními závěry průzkumu SP ČR, příklady firemních projektů a iniciativ v oblasti udržitelnosti v Česku a také souvislosti mezi udržitelností a corporate governance a corporate reputation.


Evropská směrnice CSRD: Sběr a vyhodnocování nefinančních dat

Připravovaná evropská směrnice o vykazování nefinančních dat se zaměřením na udržitelnost a na ni navazující evropské standardy pro vykazování udržitelnosti ESRS jsou základní stavební kameny pro odbornou i širokou veřejnost zajímající se o to, jakým způsobem soukromý sektor přistupuje k otázkám ukrývajícím se pod zkratkou ESG. 

Data, informace a principy uplatňované v rámci ESG doplní čistě finanční pohled na fungování obchodních společností způsobem, který nabídne možnost komplexního pochopení rizik souvisejících s jejich podnikáním. ESG a potažmo ESRS přináší nové principy a přístupy, mimo jiné povinnost poskytnout výhledy do budoucna týkající se firemní uhlíkové stopy, povinnosti provádět "due diligence" dodavatelského řetězce, identifikovat a vyhodnocovat klíčová rizika, dopady a příležitosti v oblasti udržitelnosti a řadu dalších. 

Dotkneme se i otázky, kterých společností se tyto nové standardy dotknou a do jaké míry jsou kompatibilní i s dalšími existujícími i připravovanými standardy pro vykazování udržitelnosti i praktickými zkušenostmi a příklady z přípravy podkladů a sdílení ESG dat a informací.   


Garant

Lektoři

Miroslav Zámečník

Ekonom a hlavní poradce

Česká bankovní asociace


Miroslav Zámečník a jeho hosté proberou téma udržitelnosti v byznyse nejen s ohledem na budoucnost Česka, ale i Evropy a světa 

Petr J. Kalaš

Prezident 

CBCSD - Czech Business Council for

Sustainable Development

Petr J. Kalaš, odborník na životní prostředí, vám přednese o environmentálních změnách a jak na ně reaguje Evropa a také Česko 

Miroslav Hažer

Ředitel komunikace

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Spolutvůrce průzkumu o udržitelnosti v tuzemských firmách

S Miroslavem Hažerem proberete, jak se tuzemské firmy konkrétně připravují na udržitelný byznys

Lektor

Ondřej Veselovský

Leader ESG a consultingu

CRIF - Czech Credit Bureau


Ondřej Veselovský vám představí novou evropskou směrnici CSRD a ukáže reportovací nástroj pro vyhodnocování nefinančních dat 

Panelová diskuse

Jan Juchelka

Předseda představenstva a generální ředitel

Komerční banka

1. viceprezident  

Česká bankovní asociace

Jan Juchelka bude hostem panelové diskuse na téma Udržitelný byznys. V Komerční bance drží dlouhodobě odpovědný přístup a věnuje se udržitelnému rozvoji

Petr Procházka

Gestor komise pro udržitelné finance & evropskou a mezinárodní agendu

Česká bankovní asociace

Petr Procházka jako odborník na udržitelné finance ČBA bude hostem panelové diskuse o udržitelnosti byznysu 

Vratislav Ludvík

Expert v oblasti plynárenství

Vratislav Ludvík bude hostem panelové diskuse o udržitelném byznysu


V panelové diskusi se pokusíme s hosty odpovědět na následující otázky:

  • Jak může firma uspět v dobách drahých energií?
  • Jaké dopady mají na mezinárodní obchod a konkurenceschopnost Evropské unie markantní rozdíly v cenách uhlíků, tedy zpoplatnění emisí klimatických plynů, a ceny energií? Řada velkých emitentů a zároveň obchodních rivalů neuplatňuje systém emisních povolenek ani karbonové daně.
  • Jako řešení se uvádí vyrovnávací "uhlíkové clo" při dovozu do EU. Nakolik je ale Evropa schopna toto clo prosadit bez rizika odvetných opatřeních, případně plného promítnutí do dovozních cen?
  • Jak v Česku poskládat energetický mix ve světle posledního roku, aby se zároveň neohrozila konkurenceschopnost firem, zejména ve zpracovatelském průmyslu? 

Moderátor diskuse


Miroslav Zámečník

Ekonom a hlavní poradce

Česká bankovní asociace

Miroslav Zámečník je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a Pew Fellow na School of Foreign Service na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1990 až 1993 působil jako poradce federálního ministra financí a poté jako vedoucí Centra pro ekonomickou analýzu Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. Mezi lety 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance ve Washingtonu. Byl členem Národní ekonomické rady vlády. Pravidelně publikuje v médiích na ekonomická témata. V současné době je hlavním poradcem České bankovní asociace.

Miroslav Zámečník je garantem modulu Udržitelné finance a moderátorem panelové diskuse, ve které se svými hosty probere téma udržitelnosti s ohledem na Česko, Evropu i svět. 

Program dne

09.00 - 10.30

Co pro environmentální změnu dělá Evropa a jak na to reaguje Česko

Petr J. Kalaš

10.30 - 11.00

Přestávka

11.00 - 12.30

Jak se tuzemské firmy připravují na udržitelný byznys

Miroslav Hažer

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 15.00

Evropská směrnice CSRD: Sběr a vyhodnocování nefinančních dat

Ondřej Veselovský

15.00 - 15.30

Přestávka

15.30 - 17.00

Panelová diskuse

Jan Juchelka, Petr Procházka, Vratislav Ludvík

Moderátor diskuse: Miroslav Zámečník