IV. modul

Udržitelný byznys

Jak začlenit udržitelnost do byznysu

Termín: 26. září 2024 od 8.45 do 17.00

Relativně nové a široké téma udržitelnosti se v posledních letech skloňuje ve všech možných úhlech. Skrývá v sobě nejen environmentální aspekt (E), ale i sociální sféru (S), řízení a management (G). Správně nastavená ESG strategie může firmám přinést konkurenční výhodu a nové trhy.

V tomto modulu společně projdeme širokým tématem ESG, podíváme se na to, co na poli udržitelnosti dělá Evropa, jak na to reaguje Česko a jak se nová témata promítají do tuzemských firem.

Na závěr nás čeká panelová diskuse, kde s klíčovými experty probereme téma udržitelnosti v byznyse nejen s ohledem na budoucnost Česka, ale i Evropy a světa. 


Témata:

Co pro environmentální změnu dělá Evropa a jak na to reaguje Česko

Urgentní řešení globální změny klimatu v kombinaci s akutní energetickou krizí vytváří nutnost výrazně změnit současný trend společenského rozvoje včetně způsobu podnikání. Důvody pro snížení naší závislosti na fosilních palivech a přechod na čistou energii nebyly nikdy silnější a potřeba energetické bezpečnosti zřejmější. V evropském kontextu dlouhodobá strategie Zeleného údělu vytváří rámec pro potřebnou transformaci ke snížení emisí CO2, energetické a materiálové závislosti Evropské unie a její udržitelný a rizikům odolnější rozvoj. Implementace této EU strategie a její potřebné urychlení v ČR je podporováno výraznou dispozicí sektorově zaměřených evropských fondů. Četné projekty a příklady dobré praxe dokládají u nás rostoucí podporu tomuto transformačnímu procesu. Tento proces je posílen i rostoucím očekáváním ve vztahu k zachování pravidel v oblasti životního prostředí, sociálních aspektů a dobré správy (ESG). Inovativní role bankovního sektoru při podpoře této transformace je klíčová. V širším mezinárodním kontextu probíhají diskuse o rizicích a možných dopadech globálních změn a současného kvantitativního planetárního rozvoje a hledají úpravu hodnotových systémů a cesty přechodu na dlouhodobě udržitelný a globálním rizikům odolnější rozvoj. 

ESG: Data o podnikové udržitelnosti pro zainteresované strany podle EU rámců

Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti ESRS, EU taxonomie pro identifikaci udržitelných aktivit, směrnice o energetické náročnosti budov a další rámce definující, jakým způsobem soukromý sektor přistupuje k otázkám ukrývajícím se pod zkratkou ESG v EU.

Data a informace vycházejí z evropských rámců udržitelnosti se stávají stejně významnými pro pochopení a posuzování rizik podnikání jako je dnešní čistě finanční pohled na fungování obchodních společností. ESRS, EU taxonomie přináší nové požadavky a také výzvy nejen pro firmy, kterých se dotýkají přímo, ale i pro jejich stakeholdery, veřejnou správu a další instituce. Přinášejí mimo jiné požadavky na dekarbonizaci, cirkularitu, znalost dodavatelského řetězce, pochopení klíčových klimatických rizik pro své podnikání, ale také podnikatelské příležitosti a výzvy v rámci probíhající transformace celého kontinentu a jeho podnikové sféry.

Novinky, praktické zkušenosti a příklady ze světa ESG dat a informací doplní povídání o tom, kterých společností a v jakém rozsahu se tyto požadavky dotýkají a do jaké míry jsou dosažitelné

Diverzita jako součást udržitelného byznysu firmy

Správně nastavená strategie v oblasti diverzity má prokazatelně kladný vliv na správu a řízení společností. Jak se popasovat s nařízeními, která říkají, kolik žen má být zastoupeno v řídících funkcích? Je to protěžování žen? Jak nastavit firemní prostředí, aby z něj benefitovaly všechny skupiny, které jsou zapojené do pracovního procesu, ať už to jsou ženy anebo muži? V této přednášce se budeme bavit o tom, jak správně pochopit diverzitu a jak ji začlenit do správy a řízení společností. Cílem je poukázat na to, že téma je mnohem širší a netýká se pouze žen na mateřské/rodičovské dovolené. Diverzita reaguje na "vysychající trh práce", demografické změny i nutnost proměny tuzemského hospodářství a jeho přeměnu z "montovny" na "mozkovnu". Dobře nastavená strategie diverzity tak může mít pozitivní dopad nejen do společnosti, ve které působíte, ale může i významně posunout celou naši společnost jako takovou.



Garant

Lektoři

Miroslav Zámečník

Ekonom a hlavní poradce
Česká bankovní asociace

Miroslav Zámečník je garantem modulu Udržitelný byznys.

Petr J. Kalaš

Prezident
CBCSD - Czech Business Council for Sustainable Development

Petr J. Kalaš, odborník na životní prostředí, bude hovořit o environmentálních změnách, jak na ně reaguje Evropa a také Česko.

Ondřej Veselovský

Leader ESG a consultingu
CRIF - Czech Credit Bureau

Ondřej Veselovský vám představí novou evropskou směrnici CSRD a ukáže, jak na reporting nefinančních dat.

Panelová diskuse

Petr Procházka
Gestor komise pro udržitelné finance & evropskou a mezinárodní agendu,
Česká bankovní asociace
 
Moderátor diskuse na téma Udržitelný byznys


Hana Kovářová

Výkonná ředitelka pro Strategii značky a komunikaci skupiny Komerční banky

Eva Svobodová
Členka představenstva a generální ředitelka
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 


Petr J. Kalaš

Prezident
CBCSD - Czech Business Council for Sustainable Development

Ondřej Veselovský

Leader ESG a consultingu
CRIF - Czech Credit Bureau


Garant modulu

Miroslav Zámečník

Garant modulu Udržitelný byznys

Hlavní poradce, Česká bankovní asociace



"Česko jako členská země EU, s vysoce otevřenou ekonomikou, nemůže v žádném případě držet jiné standardy, než jaké platí u obchodního partnera s naprosto dominantním obchodním podílem. Zároveň však jde o velmi adaptabilní ekonomiku a společnost, která nejen že byla schopna se přizpůsobit, ale vždy tak učinila s velkou dávkou kreativity a prosperovala."


Moderátor diskuse

Petr Procházka

Moderátor diskuse na téma Udržitelný byznys

Gestor komise pro udržitelné finance & evropskou a mezinárodní agendu,
Česká bankovní asociace


"Téma udržitelnosti se v byznysových kruzích skloňuje už nějakou dobu. V posledním roce se však v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině do popředí dostala ještě i jiná témata – energetická bezpečnost a soběstačnost. Společně s hosty panelové diskuse budeme diskutovat o krátko-, středně- a dlouhodobých prioritách a o tom, jak k nim přistupují v oblastech své působnosti." 

Program dne

09.00 - 10.30

Co pro environmentální změnu dělá Evropa a jak na to reaguje Česko

Petr J. Kalaš

10.30 - 11.00

Přestávka

11.00 - 12.30

ESG: Data o podnikové udržitelnosti pro zainteresované strany podle EU rámců

Ondřej Veselovský

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 15.00

Diverzita jako součást udržitelného byznysu firmy

V jednání:
Petra Ondrušová

15.00 - 15.30

Přestávka

15.30 - 17.00

Panelová diskuse na téma:
"Bankovní dotazník a jeho rozšíření pro mimobankovní sektor"

Hana Kovářová, Ondřej Veselovský, Petr J. Kalaš, Eva Svobodová a další zástupce za firemní sektor 

Moderátor diskuse: Petr Procházka