Petr Procházka

Gestor komise pro udržitelné finance & evropskou a mezinárodní agendu
Česká bankovní asociacePetr Procházka od poloviny roku 2015 do současnosti pracuje v České bankovní asociaci a zabývá se problematikou Evropské unie a mezinárodními záležitostmi, koordinuje činnost Komise pro udržitelné finance, Komise pro exportní financování a Komise pro finanční nástroje a veřejnou podporu. ČBA zastupuje ve Working Group for Business Finance a Strategic Group for Financing Growth Evropské bankovní federace.

V letech 1990 až 2015 zastával různé manažerské pozice v oblasti EU a mezinárodních organizací v České národní bance, kde pracoval od roku 1990. Jako člen národních negociačních týmů se aktivně účastnil vyjednávání vstupu Česka do OECD či Evropské unie v kapitolách liberalizace kapitálových toků, finančních služeb a měnové politiky a odpovídal i za vztahy České republiky k Mezinárodnímu měnovému fondu.

Je autorem dvou knižních publikací a řady odborných článků. Absolvoval několik zahraničních studijních pobytů či stáží (například v MMF, FED New York, EXIM Bank of Japan, DG ECFIN Evropské komise či v Joint Vienna Institute). Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde obhájil také doktorát.