Právo

IV. modul

Právní aspekty ve správě a řízení společností

Jaké právní aspekty mít na paměti

Termín: 21. září 2023 od 8.45 do 17.00

Výkon člena správního orgánu, ale i managementu, který se na správě a řízení společnosti podílí, podléhá mnoha právním aspektům. Ty je nutné do správy a řízení společností začlenit. Při správě a řízení společností je proto důležité se orientovat nejen v právních aspektech, ale i v aktuální legislativě.

V právním modulu se společně podíváme nejen do právních aspektů důležitých pro správu a řízení organizace, ale i aspektů digitalizace, která v mnoha směrech hraje v prostředí korporace stěžejní roli. Den završíme objemným tématem compliance, tedy souladu s "pravidly", které je nutné do řádné správy a řízení organizace začlenit.  


Témata:

Právní aspekty výkonu funkce člena voleného správního orgánu společnosti: 

V dopoledním programu se zaměříme na aktuální otázky výkonu funkce členů volených orgánů kapitálové společnosti (jednatele, členů představenstva, dozorčí rady, případně správní rady), a to z pohledu povinností spojených se vstupem do funkce, jejím výkonem i v souvislosti se zánikem funkce (např. v případě rezignace) včetně rizik spojených s jejich porušením. Detailně se pak zaměří na povinnost členů těchto volených orgánů jednat s péčí řádného hospodáře a jednotlivé povinnosti, které z této povinnosti vyplývají. Zohledněna budou též specifikace naplňování povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře v rámci podnikatelských seskupení (zejména v rámci koncernového uspořádání).

Právní základy digitalizace:

V této přednášce se budeme věnovat základním právním aspektům digitalizace, které by nezbytně měl vědět každý manažer. Stručnou a srozumitelnou formou si řekneme více o elektronické identifikaci, elektronickém právním jednání, zejména o elektronickém podepisování. Okrajově se dotkneme též problematiky doručování dokumentů, od emailu až po datové schránky, a přednášku zakončíme otázkou dlouhodobé archivace elektronických dokumentů a problematikou dokazování elektronickými prostředky.

Compliance:

V úvodní části přednášky se zaměříme na to, proč je compliance důležitá pro společnost a její management. Podíváme se compliance ve smyslu zajištění souladu s právními předpisy aplikovatelnými na činnosti společnosti, ale zaměříme se i na ty části pravidel, které jsou nad rámec zákona. S ohledem na cílovou skupinu v publiku se budeme věnovat i sektorové compliance, konkrétně compliance v bankovnictví. Čekají nás i novinky, které aktuálně téma compliance přináší (ochrana oznamovatele, spotřebitel a hromadné žaloby, GDPR a další). 


Garant

Lektoři

Jan Lasák

Partner

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář

S Janem Lasákem se zaměříte na právní aspekty potřebné
pro správu a řízení společnosti a aktuální legislativu

Josef Donát

Partner

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář

S Josefem Donátem proberete základní právní aspekty digitalizace — jako třeba identifikaci nebo elektronický podpis

Michal Nulíček

Partner

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář

O compliance se hodně mluví, ale málo ví. Téma proberete s Michalem Nulíčkem, který se tématu dlouhodobě věnuje


Program dne

09.00 - 10.30

Právní aspekty výkonu funkce člena voleného správního orgánu společnosti I

Jan Lasák

10.30 - 11.00

Přestávka

11.00 - 12.30

Právní aspekty výkonu funkce člena voleného správního orgánu společnosti II

Jan Lasák

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 15.00

Právní základy digitalizace

Josef Donát

15.00 - 15.30

Přestávka

15.30 - 17.00

Compliance

Michal Nulíček