Komunikace

VI. modul

Komunikace

Jak zvládnout krizovou komunikaci

Termín: 9. listopadu 2023 od 8.45 do 17.00

Správa a řízení společností s sebou přináší také komunikaci s médii. Aby komunikace probíhala podle očekávání, je nutné porozumět její logice a naučit se, jak média fungují.

V posledním modulu nového vzdělávacího programu Corporate Governance se zaměříme na trénink mediálních dovedností. S ohledem na pracovní náplň členů správních orgánů projdeme teoretickým základem toho, jak funguje mediální komunikace anebo jak se řídí krize z pohledu médií, jak se na komunikaci připravit a jakým způsobem s médii komunikovat během krize.


Témata:

Teoretické základy mediální komunikace:

Budeme se zabývat otázkami, jak fungují tradiční média (tisk, rádio, televize), ale i jejich online mutacemi. Podáváme se na jejich formáty a pod pokličku toho, jak s nimi komunikovat. Názorně si ukážeme, jaké jsou rozdíly v komunikaci s různými druhy médií. 


Krizová komunikace v médiích a jak ji úspěšně zvládnout: 

Podíváme se na praktické ukázky různých komunikací z pohledu novináře i respondenta. Představíme si různé druhy moderátorů a redaktorů. Připravíme se na rozhovory (z pohledu redaktora/moderátora i respondenta), představíme si i pravila nonverbální komunikace, co si na sebe při komunikaci s médii obléknout a ukážeme si specifika krizové komunikace.


Praktický trénink krizové komunikace I:

V prvním praktickém bloku si nacvičíme rozhovory, ale i to, jak se chovat před mikrofonem či kamerou. Co dělat, když dostaneme od novináře e-mail? Upozorníme vás na nevypnutou kameru a mikrofon.


Praktický trénink krizové komunikace II: 

V druhém praktickém cvičení se zaměříme na krizovou komunikaci a nacvičíme si ji. Ukážeme vám další příklady z praxe, které s vámi budou sdílet přední odborníci v médiích anebo interní komunikaci. Procvičíme se i v rozhovoru a zkusíme si ho na nečisto.


Garant a lektor

Lektor

Radek Šalša

Vedoucí PR a komunikace

Česká bankovní asociace

S Radkem Šalšou se naučíte teoretickým základům mediální komunikace a prakticky se naučíte, jak zvládnout krizovou komunikaci v médiích

Michaela Nováková

Ekonomická redaktorka

Česká televize

Michaela Nováková vás doprovodí po celý den teorie i nácviku mediální komunikace

Hosté v praktické části

Petr Plocek

Ředitel útvaru Identity a komunikace,
tiskový mluvčí

UniCredit Bank 

Petr Plocek jako zástupce sféry bankovnictví bude sdílet svůj pohled na krizovou komunikaci v bankách  

Jan Klouda

Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost

Vodafone

Jan Klouda se s vámi podělí o krizovou interní komunikaci a jak ji ve firmě nastavit 

Ladislav Kříž

Vedoucí mediálního útvaru a mluvčí 

Skupina ČEZ

Ladislav Kříž se s vámi podělí o své zkušenosti z krizové komunikace v energetice 

Program dne

09.00 - 10.30

Teoretické základy mediální komunikace

Radek Šalša

Michaela Nováková

10.30 - 11.00

Přestávka

11.00 - 12.30

Krizová komunikace v médiích a jak ji úspěšně zvládnout

Radek Šalša

Michaela Nováková

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 15.00

Trénink krizové komunikace I

Radek Šalša

Michaela Nováková

15.00 - 15.30

Přestávka

15.30 - 16.30

Trénink krizové komunikace II

Radek Šalša, Michaela Nováková

Hosté: Jan Klouda, Petr Plocek, Ladislav Kříž

16.30 - 16.45

Zakončení programu, rozdání certifikátů absolventům programu

17.00 - 18.00

Neformální zakončení programu, networking s účastníky a lektory programu