VI. modul

Komunikace

Jak zvládnout krizovou komunikaci

Termín: 21. listopadu 2024 od 8.45 do 17.00

Správa a řízení společností s sebou přináší také komunikaci s médii. Aby komunikace probíhala podle očekávání, je nutné porozumět její logice a naučit se, jak média fungují. V posledním modulu nového vzdělávacího programu Corporate Governance se zaměříme na trénink mediálních dovedností. S ohledem na pracovní náplň členů správních orgánů projdeme teoretickým základem toho, jak funguje mediální komunikace anebo jak se řídí krize z pohledu médií, jak se na komunikaci připravit a jakým způsobem s médii komunikovat během krize.


Témata:

Teoretické základy mediální komunikace:

Budeme se zabývat otázkami, jak fungují tradiční média (tisk, rádio, televize), ale i jejich online mutacemi. Podíváme se na jejich formáty a pod pokličku toho, jak s nimi komunikovat. Názorně si ukážeme, jaké jsou rozdíly v komunikaci s různými druhy médií. 


Krizová komunikace v médiích a jak ji úspěšně zvládnout: 

Podíváme se na praktické ukázky různých komunikací z pohledu novináře i respondenta. Představíme si různé druhy moderátorů a redaktorů. Připravíme se na rozhovory (z pohledu redaktora/moderátora i respondenta), představíme si i pravidla nonverbální komunikace, co si na sebe při komunikaci s médii obléknout, a ukážeme si specifika krizové komunikace.


Praktický trénink krizové komunikace

V první části praktického bloku si nacvičíme rozhovory, ale i to, jak se chovat před mikrofonem či kamerou. Co dělat, když dostaneme od novináře e-mail? Upozorníme vás na nevypnutou kameru a mikrofon. Ve druhém, praktickém cvičení se zaměříme na krizovou komunikaci a nacvičíme si ji. Procvičíme se i v rozhovoru a zkusíme si ho nanečisto.


Garant a lektor

Lektor

Radek Šalša

Vedoucí PR a komunikace

Česká bankovní asociace

Michaela Nováková

Ekonomická redaktorka

Česká televize

Hosté v panelové diskusi

Miloš Gregor

Odborník na informační gramotnost a boj s dezinformacemi
Masarykova univerzita
Poradce premiéra ČR v boji proti dezinformacím

David Klimeš

Výkonný ředitel

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Novinář a pedagog na UK v Praze


Program dne

09.00–10.30

Teoretické základy mediální komunikace

Radek Šalša

Michaela Nováková

10.30–11.00

Přestávka

11.00–12.30

Krizová komunikace v médiích a jak ji úspěšně zvládnout

Radek Šalša

Michaela Nováková

12.30–13.30

Oběd

13.30–15.00

Praktický trénink krizové komunikace

Radek Šalša

Michaela Nováková

15.00–15.30

Přestávka

15.30– 17.00

Panelová diskuse na téma:
‚‚
Dezinformace a ohrožení demokracie’’
Hosté: Miloš Gregor a David Klimeš
Moderátorka: Michaela Nováková

17.00–19.00

Neformální zakončení programu, networking s účastníky a lektory programu