Corporate governance

I. modul

Corporate governance

Jak efektivně spravovat a řídit společnost

Termín: 11. října 2022 od 8:30 do 17:00

Ať už vedete velkou korporaci anebo vlastníte rodinnou firmu, principy corporate governance vám pomohou nastavit prověřené procesy ve vaší společnosti tak, abyste ji efektivně řídili a spravovali.

Společně se zaměříme na compliance, široké téma, které řeší soulad s pravidly, a také na kybernetickou bezpečnost — téma, které je v aktuálním hledáčku mnoha firem. 

Den završí panelová diskuse, ve které probereme se zástupci významných firem, jak se jim daří — a také nedaří — začlenit principy corporate governance do společnosti, ve které působí, a jaké mají s corporate governance osobní zkušenosti.


Témata:

Corporate governance jako předpoklad a základní nástroj dosažení cílů obchodní korporace a uspokojení jejích stakeholderů

Předpokladem úspěchu činnosti velkých korporací i rodinných podniků je vědět, kdo co dělá, jak a hlavně proč. Bez toho vzniká chaos a činnosti pro činnosti. Návod, jak věci dělat s maximálním efektem a pragmaticky, přináší postupy a principy corporate governance.


Compliance a řízení rizik: Součást odpovědnosti orgánů obchodní korporace a postavení v rámci corporate governance

Dynamická doba přináší mnoho změn zákonů, nařízení, kulturních a sociálních pravidel, které mají dopad na každodenní život lidí a korporací. Sledovat jenom zákony už dávno nestačí. Udělat v tom všem pořádek, vybrat důležité oblasti a efektivně je řídit, na to odpovídá compliance.


Korporátní a kybernetická bezpečnost: Ochrana a odolnost kritických systémů, procesů, majetku a lidí; postavení v rámci corporate governance

I přes veškerou snahu se problémům zabránit nedá. Jak ve fyzickém prostoru, tak v kyberprostoru, se pohybují podivní lidé, kterým se korporace musí bránit. Nezřídka jsou to dokonce vlastní zaměstnanci, dodavatelé či vrcholoví manažeři, kteří se snaží obohatit. Nástroje prevence, detekce a vyšetřování bezpečnostních problémů poskytují korporátní a kybernetická bezpečnost.


Garant a lektor

Panelová diskuse

Jan Klouda

Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost

Vodafone

Jan Klouda vás provede tématy corporate governance, compliance a řízením rizik a korporátní a kybernetickou bezpečností

Daniela Pešková

Členka představenstva zodpovědná za retailové bankovnictví

Česká spořitelna

Daniela Pešková s vámi probere praktickou stránku a své zkušenosti z největší banky u nás

Karolína Topolová

Předsedkyně představenstva a generální ředitelka 

AURES Holdings

Karolína Topolová se s vámi podělí o své praktické zkušenosti ze správy a řízení AURES HoldingsV panelové diskusi se pokusíme s hosty odpovědět na následující otázky: 

  • Jak se projevují principy corporate governance, ale i oblast compliance nebo internetové bezpečnosti v práci hostů?
  • V čem podle nich korporace v těchto tématech nejvíce selhávají a naopak — v čem jsou nejdále? 
  • Mnoho standardů správy a řízení společností k nám přišlo ze západní Evropy a USA. Existuje nějaká česká specialita, která některou z těchto oblastí výrazně posunula dopředu?
  • Jak si podle nich stojí čeští manažeři ve schopnosti aplikovat a využívat corporate governance, compliance a řízení rizik v porovnání se zahraničními manažery?
  • Horkým tématem současnosti je kybernetická bezpečnost. Kde se podle hostů skrývá její největší hrozba a jak se jí dá předejít? 

Moderátorka diskuse


Monika Zahálková

Výkonná ředitelka

Česká bankovní asociace

Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace, se více než 20 let věnuje tématům corporate governance v Česku.

Je spoluautorkou Kodexu správy a řízení společností, který vychází z principů platných pro ekonomicky vyspělé země skupiny OECD a zároveň neopomíjí specifické české prostředí.

Monika Zahálková bude moderátorkou panelové diskuse na téma řízení a správa společností, která završí první modul.

Téma detailně rozebere s Danielou Peškovou, Karolínou Topolovou a Janem Kloudou. 

Program dne

09:00 - 10:30

Corporate governance

Jan Klouda

10:30 - 11:00

Přestávka

11:00 - 12:30

Úvod do compliance a řízení rizik

Jan Klouda

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 15:00

Korporátní a kybernetická bezpečnost

Jan Klouda

15:00 - 15:30

Přestávka

15:30 - 17:00

Panelová diskuse

Jan Klouda, Daniela Pešková, Karolína Topolová

Moderátorka diskuse: Monika Zahálková