I. modul

Corporate governance

Jak efektivně spravovat a řídit společnost

Termín: 18. dubna 2024 od 8.45 do 17.00

Ať už vedete velkou korporaci, anebo vlastníte rodinnou firmu, principy corporate governance vám pomohou nastavit prověřené procesy ve vaší společnosti tak, abyste ji efektivně řídili a spravovali.

Společně se zaměříme i na compliance, široké téma, které řeší soulad s pravidly, a také na kybernetickou bezpečnost - téma, které je v aktuálním hledáčku mnoha firem.

Den završí panelová diskuse, ve které probereme se zástupci významných firem, jak se jim daří začlenit principy corporate governance do společnosti, ve které působí, a jaké mají s corporate governance osobní a praktické zkušenosti.


Témata dne:

Corporate governance jako předpoklad a základní nástroj dosažení cílů obchodní korporace a uspokojení jejích stakeholderů

Předpokladem úspěchu činnosti velkých korporací i rodinných podniků je vědět, kdo co dělá, jak a hlavně proč. Bez toho vzniká chaos a činnosti pro činnosti. Návod, jak věci dělat s maximálním efektem a pragmaticky, přináší postupy a principy corporate governance.


Compliance a řízení rizik: Součást odpovědnosti orgánů obchodní korporace a postavení v rámci corporate governance

Dynamická doba přináší mnoho změn zákonů, nařízení, kulturních a sociálních pravidel, které mají dopad na každodenní život lidí a korporací. Sledovat jenom zákony už dávno nestačí. Udělat v tom všem pořádek, vybrat důležité oblasti a efektivně je řídit, na to odpovídá compliance.


Korporátní a kybernetická bezpečnost: Ochrana a odolnost kritických systémů, procesů, majetku a lidí; postavení v rámci corporate governance

Jak ve fyzickém prostoru, tak v kyberprostoru se vyskytují různé hrozby a rizika, kterým se korporace musí bránit, aby ochránila svůj byznys, a to i s ohledem na geopolitické vlivy. Nezřídka korporaci ohrožují i vlastní zaměstnanci, dodavatelé či vrcholoví manažeři, kteří se snaží obohatit či se sami stanou nevědomými nástroji pro úspěšný útok na korporaci. Korporátní a kybernetická bezpečnost proto využívá nejrůznější technická a procesní opatření, zaměřená na prevenci, detekci a správnou reakci tak, aby předcházela všem závažným incidentům ohrožujícím její obchod a dobré jméno společnosti. V této prakticky orientované přednášce si řekneme, jak se v tématu kyberbezpečnosti orientovat, popíšeme si hlavní rizika a přínosy kyberútoků, ukážeme si, jaké jsou nejčastější typy útoků a útočníků a na co se zaměřit, abychom zvýšili svou odolnost vůči aktuálním bezpečnostním hrozbám.


Garant a lektor

Lektor a host panelové diskuse

Jan Klouda

Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost

Vodafone

Jan Klouda vás provede tématy corporate governance, compliance a řízením rizik a korporátní a kybernetickou bezpečností

Pavel Rivola

Ředitel úseku Bezpečnost a IMS

CETIN

Společně s Janem Kloudou budou probírat téma kybernetické bezpečnosti

Panelová diskuse

Jan Klouda

Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost
Vodafone

Jan Klouda zastoupí v diskusi o principech corporate governance pohled mobilního operátora

Jan Sadil

Výkonný ředitel
JRD Group

Jan Sadil díky svým nově nabytým zkušenostem propojí v diskusi bankovní sektor nejen s developmentem

Karolína Topolová

Předsedkyně představenstva a generální ředitelka
AURES HOLDINGS

Karolína Topolová se s námi podělí o zavedení principů corporate governance z oblasti "automototive" 

Jana Lvová

Generální ředitelka
Mastercard pro Českou republiku a Slovensko

Jana Lvová zastoupí pohled menších firem, které se dobrovolně hlásí k principům corporate governance 

Pavel Rivola

Ředitel úseku Bezpečnost a IMS

CETIN

Společně s Janem Kloudou budou probírat téma kybernetické bezpečnosti

Program dne

09.00-10.30

Corporate governance

Jan Klouda


10.30-11.00

Přestávka


11.00-12.30

Úvod do compliance a řízení rizik

Jan Klouda


12.30-13.30

Oběd


13.30-15.00

Korporátní a kybernetická bezpečnost

Jan Klouda, Pavel Rivola


15.00-15.30

Přestávka


15.30-17.00

Panelová diskuse na téma:
Zkušenosti s principy corporate governance ve firmě 
Moderátor diskuse: Jan Klouda

Karolína Topolová, Jana Lvová, Jan Sadil a Pavel Rivola