Corporate governance

I. modul

Corporate governance

Jak efektivně spravovat a řídit společnost

Termín: 20.dubna 2023 od 8.30 do 17.00

Ať už vedete velkou korporaci anebo vlastníte rodinnou firmu, principy corporate governance vám pomohou nastavit prověřené procesy ve vaší společnosti tak, abyste ji efektivně řídili a spravovali.

Společně se zaměříme na compliance, široké téma, které řeší soulad s pravidly, a také na kybernetickou bezpečnost — téma, které je v aktuálním hledáčku mnoha firem. 

Den završí panelová diskuse, ve které probereme se zástupci významných firem, jak se jim daří — a také nedaří — začlenit principy corporate governance do společnosti, ve které působí, a jaké mají s corporate governance osobní zkušenosti.


Témata:

Corporate governance jako předpoklad a základní nástroj dosažení cílů obchodní korporace a uspokojení jejích stakeholderů

Předpokladem úspěchu činnosti velkých korporací i rodinných podniků je vědět, kdo co dělá, jak a hlavně proč. Bez toho vzniká chaos a činnosti pro činnosti. Návod, jak věci dělat s maximálním efektem a pragmaticky, přináší postupy a principy corporate governance.


Compliance a řízení rizik: Součást odpovědnosti orgánů obchodní korporace a postavení v rámci corporate governance

Dynamická doba přináší mnoho změn zákonů, nařízení, kulturních a sociálních pravidel, které mají dopad na každodenní život lidí a korporací. Sledovat jenom zákony už dávno nestačí. Udělat v tom všem pořádek, vybrat důležité oblasti a efektivně je řídit, na to odpovídá compliance.


Korporátní a kybernetická bezpečnost: Ochrana a odolnost kritických systémů, procesů, majetku a lidí; postavení v rámci corporate governance

I přes veškerou snahu se problémům zabránit nedá. Jak ve fyzickém prostoru, tak v kyberprostoru, se pohybují podivní lidé, kterým se korporace musí bránit. Nezřídka jsou to dokonce vlastní zaměstnanci, dodavatelé či vrcholoví manažeři, kteří se snaží obohatit. Nástroje prevence, detekce a vyšetřování bezpečnostních problémů poskytují korporátní a kybernetická bezpečnost.


Garant a lektor

Panelová diskuse

Jan Klouda

Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost

Vodafone

Jan Klouda vás provede tématy corporate governance, compliance a řízením rizik a korporátní a kybernetickou bezpečností

Daniela Pešková

Členka představenstva zodpovědná za retailové bankovnictví

Česká spořitelna

Daniela Pešková s vámi probere praktickou stránku a své zkušenosti z největší banky u nás

Karolína Topolová

Předsedkyně představenstva a generální ředitelka 

AURES Holdings

Karolína Topolová se s vámi podělí o své praktické zkušenosti ze správy a řízení AURES HoldingsV panelové diskusi se pokusíme s hosty odpovědět na následující otázky: 

  • Jak se projevují principy corporate governance, ale i oblast compliance nebo internetové bezpečnosti v práci hostů?
  • V čem podle nich korporace v těchto tématech nejvíce selhávají a naopak — v čem jsou nejdále? 
  • Mnoho standardů správy a řízení společností k nám přišlo ze západní Evropy a USA. Existuje nějaká česká specialita, která některou z těchto oblastí výrazně posunula dopředu?
  • Jak si podle nich stojí čeští manažeři ve schopnosti aplikovat a využívat corporate governance, compliance a řízení rizik v porovnání se zahraničními manažery?
  • Horkým tématem současnosti je kybernetická bezpečnost. Kde se podle hostů skrývá její největší hrozba a jak se jí dá předejít? 

Moderátorka diskuse


Monika Zahálková

Výkonná ředitelka

Česká bankovní asociace

Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace, se více než 20 let věnuje tématům corporate governance v Česku.

Je spoluautorkou Kodexu správy a řízení společností, který vychází z principů platných pro ekonomicky vyspělé země skupiny OECD a zároveň neopomíjí specifické české prostředí.

Monika Zahálková bude moderátorkou panelové diskuse na téma řízení a správa společností, která završí první modul.

Téma detailně rozebere s Danielou Peškovou, Karolínou Topolovou a Janem Kloudou. 

Program dne

09.00 - 10.30

Corporate governance

Jan Klouda

10.30 - 11.00

Přestávka

11.00 - 12.30

Úvod do compliance a řízení rizik

Jan Klouda

12.30 - 13.30

Oběd

13.30 - 15.00

Korporátní a kybernetická bezpečnost

Jan Klouda

15.00 - 15.30

Přestávka

15.30 - 17.00

Panelová diskuse

Jan Klouda, Daniela Pešková, Karolína Topolová

Moderátorka diskuse: Monika Zahálková