II. modul

Byznys v novém normálu

Jak se připravit na nové výzvy

Termín: 18. května 2023 od 8.45 do 17.00

Po roce 2020 jsme se setkali s novými proměnnými, které ovlivnily nejen podnikání mnoha firem, ale i naše osobní životy. Museli jsme přijmout řadu zdravotních opatření a naučit se žít s celosvětovou pandemií. Po mnoha letech míru jsme svědky válečné agrese v Evropě, která s sebou přináší nedozírné důsledky pro celý svět.

V tomto modulu se podíváme na popis potenciálních hrozeb a scénářů, které mohou narušit provoz organizace, na to, jak se na tyto hrozby připravit a co dělat, až nastanou. 


Témata:

Business continuity a Crisis management v kontextu doby a tlaku na zajištění základních funkcí státu 

Posílení odolnosti podnikání a krizové připravenosti:

Podnikání v jakémkoli odvětví ovlivňují neplánované události, které jej mohou narušit. Některým se dá předejít, ale na některé se dá pouze připravit. Zaměříme se na to, jak v současném ekonomickém, environmentálním, společenském a geopolitickém kontextu odpovídají techniky a postupy posilující odolnost (business resilience) a krizovou připravenost (crisis readiness).

Reakce obchodní korporace na krizové komunikace:

I nejlépe připravené obchodní korporace se mohou dostat do obtížné situace ohrožující schopnost pokračovat ve své činnosti. Závažné události s velkými dopady mají charakter krize, jejíž úspěšné zvládnutí vyžaduje schopnost rychle a správně se rozhodnout a ujištění, že každý dělá to, co má. To je role řízení v krizové situaci.

Role soukromého sektoru při řízení kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury státu:

Stejně jako obchodní korporace, i stát má určité činnosti a infrastrukturu, bez kterých nemůže fungovat. Většina jich je v soukromých rukou, a proto je potřeba zákonnými a regulačními předpisy, ale také efektivní spoluprací a alokací zdrojů tuto infrastrukturu podporovat a moci se na ni spolehnout. K tomu slouží řízení a ochrana kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury


Garant a lektor

Panelová diskuse

Panelová diskuse


"Události posledních čtyř let názorně ukázaly, že přemýšlet v souvislostech geopolitického vývoje a jeho projevů je nutné. Rychlost změn stále roste a byznysové prostředí je jejich hybatelem. Změnová spirála tak vlastně pohání sama sebe. Proto je umění rozpoznat důležité faktory kontextu podnikání a příznaky změn tak důležité."

Program dne

9.00-10.30

Posílení odolnosti podnikání a krizové připravenosti

Jan Klouda

10.30-11.00

Přestávka

11.00-12.30

Reakce obchodní korporace na krizové komunikace

Jan Klouda

12.30-13.30

Oběd

13.30-15.00

Role soukromého sektoru při řízení kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury státu

Jan Klouda

15.00-15.30

Přestávka

15.30-17.00

Panelová diskuse

David Navrátil, Martin Wichterle, Radek Špicar

Moderátor diskuse: Jan Klouda