II. modul

Byznys v novém normálu

Jak se připravit na nové výzvy

Termín: 23. května 2024 od 8.45 do 17.00

Po roce 2020 jsme se setkali s novými proměnnými, které ovlivnily nejen podnikání mnoha firem, ale i naše osobní životy. Museli jsme přijmout řadu zdravotních opatření a naučit se žít s celosvětovou pandemií. Po mnoha letech míru jsme svědky válečné agrese v Evropě, která s sebou přináší nedozírné důsledky pro celý svět. Ta s sebou přinesla zpřetrhání dodavatelsko-odběratelských řetězců, vysokou inflaci anebo třeba vyšší množství kybernetických útoků a dezinformací. V poslední době jsou aktuální i další geopolitické hrozby s důsledky na naše životy i podnikání – konflikt na Blízkém východě či potenciální konflikt mezi Čínou a Taiwanem.

V tomto modulu se podíváme na popis potenciálních hrozeb a scénářů, které mohou narušit provoz organizace, na to, jak se na tyto hrozby připravit a co dělat, až nastanou.

Na závěr dne budeme diskutovat o tom, jak se s novými podmínkami v byznysu popasovat a jak proměnit hrozby současného světa v příležitosti. 


Témata:

Business continuity a Crisis management v kontextu doby a tlaku na zajištění základních funkcí státu 

Posílení odolnosti podnikání a krizové připravenosti:

Podnikání v jakémkoli odvětví ovlivňují neplánované události, které jej mohou narušit. Některým se dá předejít, ale na některé se dá pouze připravit. Zaměříme se na to, jak v současném ekonomickém, environmentálním, společenském a geopolitickém kontextu odpovídají techniky a postupy posilující odolnost (business resilience) a krizovou připravenost (crisis readiness).

Reakce obchodní korporace na krizové komunikace:

I nejlépe připravené obchodní korporace se mohou dostat do obtížné situace ohrožující schopnost pokračovat ve své činnosti. Závažné události s velkými dopady mají charakter krize, jejíž úspěšné zvládnutí vyžaduje schopnost rychle a správně se rozhodnout a ujištění, že každý dělá to, co má. To je role řízení v krizové situaci.

Řízení rizik spojených s dodavateli a zaměstnanci v novém geopolitickém kontextu:

Jednou z hrozeb je také útok zaměstnanců nebo dodavatelů korporace. Nejen v kontextu nové regulace v oblasti kybernetické bezpečnosti je proto ověření integrity a důvěryhodnosti konkrétních osob a obrana proti zneužití moderních technologií v tomto kontextu základním prostředkem obrany. V globalizovaném světě proto nabývá screening (budoucích) zaměstnanců, kontraktorů a zaměstnanců v dodavatelských řetězcích na stále větším významu.


Garant a lektor

Lektor a host panelové diskuse

Jan Klouda

Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost

Vodafone

Jan Klouda vás provede tématy byznys kontinuity činnosti organizace a krizového managementu, zaměří se také na screening zaměstnanců a dodavatelů.

Petr Moroz

Zakladatel SCAUT.com, Screening Solutions
a Compliance Academy

Petr Moroz se v diskusi zaměří na důležitost screeningu zaměstnanců a dodavatelů a snížení hrozeb pro podnikání v nových podmínkách. 

Panelová diskuse

David Navrátil
Hlavní ekonom
Česká spořitelna

S Davidem Navrátilem, hlavním ekonomem České spořitelny, proberete nová byznysová témata, která vyvstala po roce 2020

Alexandra Kala
Zakladatelka
Profimed

S Alexandra Kala zastoupí praktický pohled byznysu v nových podmínkách 

Jan Jirovec
Spolumajitel společností skupiny
Patero
Obchodní ředitel
Logio

S Janem Jirovcem budeme diskutovat nové příležitosti dodavatelko-odběratelských řetězců 


Moderátor diskuse

Jan Klouda

Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost

Vodafone

"Události posledních čtyř let názorně ukázaly, že přemýšlet v souvislostech geopolitického vývoje a jeho projevů je nutné. Rychlost změn stále roste a byznysové prostředí je jejich hybatelem. Změnová spirála tak vlastně pohání sama sebe. Proto je umění rozpoznat důležité faktory kontextu podnikání a příznaky změn tak důležité."

Program dne

9.00-10.30

Posílení odolnosti podnikání a krizové připravenosti

Jan Klouda

10.30-11.00

Přestávka

11.00-12.30

Reakce obchodní korporace na krizové komunikace

Jan Klouda

12.30-13.30

Oběd

13.30-15.00

Řízení rizik spojených s dodavateli a zaměstnanci v novém geopolitickém kontextu

Petr Moroz,
Jan Klouda

15.00-15.30

Přestávka

15.30-17.00

Panelová diskuse na téma
"Nastavení byznysu v nových podmínkách''
David Navrátil, Petr Moroz, Alexandra Kala, Jan Jirovec

Moderátor diskuse: Jan Klouda