Byznys v novém normálu

III. modul

Byznys v novém normálu

Jak se připravit na nové výzvy

Termín: 7. listopadu 2022 od 8:30 do 17:00

Po roce 2020 jsme se setkali s novými proměnnými, které ovlivnily nejen podnikání mnoha firem, ale i naše osobní životy. Museli jsme přijmout řadu zdravotních opatření a naučit se žít s celosvětovou pandemií. Po mnoha letech míru jsme svědky válečné agrese v Evropě, která s sebou přináší nedozírné důsledky pro celý svět.

V tomto modulu se podíváme na popis potenciálních hrozeb a scénářů, které mohou narušit provoz organizace, na to, jak se na tyto hrozby připravit a co dělat, až nastanou.

Konec dne zakončí panelová diskuse, ve které s hosty probereme, jak se jim daří kontinuitu činností a krizový management uplatňovat ve svých organizacích. Dotkneme se i kritické infrastruktury státu.


Témata:

Business continuity a Crisis management v kontextu doby a tlaku na zajištění základních funkcí státu

Posílení odolnosti podnikání a krizové připravenosti:

Podnikání v jakémkoli odvětví ovlivňují neplánované události, které jej mohou narušit. Některým se dá předejít, ale na některé se dá pouze připravit. Zaměříme se na to, jak v současném ekonomickém, environmentálním, společenském a geopolitickém kontextu odpovídají techniky a postupy posilující odolnost (business resilience) a krizovou připravenost (crisis readiness).

Reakce obchodní korporace na krizové komunikace:

I nejlépe připravené obchodní korporace se mohou dostat do obtížné situace ohrožující schopnost pokračovat ve své činnosti. Závažné události s velkými dopady mají charakter krize, jejíž úspěšné zvládnutí vyžaduje schopnost rychle a správně se rozhodnout a ujištění, že každý dělá to, co má. To je role řízení v krizové situaci.

Role soukromého sektoru při řízení kritické a kritické informační infrastruktury státu:

Stejně jako obchodní korporace, i stát má určité činnosti a infrastrukturu, bez kterých nemůže fungovat. Většina jich je v soukromých rukou, a proto je potřeba zákonnými a regulačními předpisy, ale také efektivní spoluprací a alokací zdrojů tuto infrastrukturu podporovat a moci se na ni spolehnout. K tomu slouží řízení a ochrana kritické a kritické informační infrastruktury.Garant a lektor

Panelová diskuse

Jan Klouda

Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost

Vodafone

Jan Klouda vás provede tématy Business continuity a Crisis managementu, zaměří se také na kritickou a kritickou informační infrastrukturu státu

David Navrátil

Hlavní ekonom

Česká spořitelna

S Davidem Navrátilem, hlavním ekonomem České spořitelny, proberete nová byznysová témata, která vyvstala po roce 2020

Pavel Rivola

Ředitel úseku Bezpečnost a IMS

CETIN

Pavel Rivola přinese do diskuse o novém normálu pohled z hlediska bezpečnosti

Panelová diskuse

Martin Wichterle 

Byznysmen

Wikov Industry

S Martinem Wichterlem, úspěšným byznysmenem, proberete transformaci české ekonomiky a její nové výzvy 


V panelové diskusi se pokusíme s hosty odpovědět na následující otázky: 

1. Geopolitická realita dneška

 • Jak charakterizujete současný stav světa, globální hospodářské vztahy a mocenské vlivy?
 • Je tento stav něčím významně odlišným od minulosti nebo si jen více všímáte odlišností, které se nás aktuálně více týkají?
 • Vnímáte v rámci svých nadnárodních skupin anebo obchodních vztahů odlišnosti od situace / dopadů v jednotlivých zemích?
 • V jakých oblastech vnímáte nejsilnější dopady současné geopolitcké reality na podnikání?

2. Odolnost hospodářství České republiky

 • Jak je Česká republika a její hospodářství připraveno na řešení dopadů takových změn a vlivů, které vidíme dnes?
 • Jakou roli hraje stát a jeho úřady ve schopnosti zajistit hospodářskou prosperitu a důstojné životní podmínky pro své občany a jakou roli v tom hrají podnikatelé a jiné soukromoprávní subjekty?
 • Vnímáte, že by Česká republika někde zaspala, nebo podcenila svou přípravu na nečekané události a hrozby, jako jsou ty, které vyplývají ze současné situace?
 • Jak popisujete situaci v České republice svým akcionářům?
 • V jakém stavu se vůbec české hospodářství nachází?

3. Připravenost na krizové stavy

 • Máte ve svých korporacích stálý tým zabývající se krizovou připraveností?
 • Jaké z největších rizik ovlivňujících podnikání byste zmínili?
 • Jak by mělo vypadat prověřování krizové připravenosti?
 • Měl by stát více podporovat činnosti v oblastech kritické (informační) infrastruktury?
 • Měli byste příběh z oblasti krizového řízení, který s námi můžete sdílet, a nějaké poučení, které z něho vyplývá?

Moderátor diskuse

Jan Klouda

Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost

Vodafone

Jan Klouda je členem představenstva a viceprezidentem pro právní záležitosti a korporátní bezpečnost ve společnosti Vodafone Czech Republic. Je také člen prezídia Asociace kritické infrastruktury České republiky, předsedou Výboru pro lidská práva a digitalizaci v Radě vlády České republiky a členem názorové platformy Rozumné právo. Je certifikovaným vyšetřovatelem u americké Association of Certified Fraud Examiners. Absolvoval postgraduální studium u International Compliance Association, jejíž je seniorním členem (Fellow Member). Vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ve vzdělávacím programu Corporate governance je garantem modulů Byznys v novém normálu a Corporate governance. V modulu Byznys v novém normálu, který se zaměřuje na byznys v nových podmínkách nastolených po roce 2020, bude moderátorem diskuse na toto téma. 

Program dne

09:00 - 10:30

Posílení odolnosti podnikání a krizové připravenosti

Jan Klouda

10:30 - 11:00

Přestávka

11:00 - 12:30

Reakce obchodní korporace na krizové komunikace

Jan Klouda

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 15:00

Role soukromého sektoru při řízení kritické a kritické informační infrastruktury státu

Jan Klouda

15:00 - 15:30

Přestávka

15:30 - 17:00

Panelová diskuse

David Navrátil, Pavel Rivola, Martin Wichterle

Moderátor diskuse: Jan Klouda