Recenze

"Absolvovala jsem v minulosti různé typy vzdělávání s tematikou corporate governance. Program České bankovní asociace na toto téma předčil má očekávání svou aktuálností, šíří a pestrostí souvisejících témat a zejména výborným výběrem řečníků. Soustředěně jsem poslouchala každé slovo a program tak mohu doporučit i ostatním."

Monika Laušmanová

Místopředsedkyně představenstva

Stavební spořitelna České spořitelny

"ČBA připravila velice zajímavý vzdělávací program na téma corporate governance. Problematika je v šesti modulech prozkoumána z různých hledisek od práva přes finance až po komunikaci. Cyklus dává jedinečnou příležitost setkat se zajímavými odborníky a kolegy z oboru a diskutovat s nimi témata, která jsou aktuální pro finanční sektor i celou společnost. Vřele mohu doporučit."

Dagmar Suttnerová

Ředitelka B-2 Firemní právo

Československá obchodní banka

"Děkuji ČBA za vznik jedinečného vzdělávacího modulu, kterým jsem prošla a kde jsem se mohla věnovat okruhům, se kterými se v pracovním životě setkávám. Jednotlivé moduly byly uváděny především v kontextu praxe různých odvětví a byly prezentovány dle mého názoru skvělými odborníky na danou problematiku. V neposlední řadě jsem měla možnost poznat kolegy z jiných společností a v úzkém okruhu si nasdílet různé pohledy a pojetí řízení oblastí, které byly předmětem kurzů. Exkluzivní, intimní a jedinečné."

Blanka Paličková

Compliance and Risk Manager

Vodafone Czech Republic

"ČBA Corporate Governance program splnil má očekávání. Zahrnoval optimální kombinaci odborných témat z oblastí corporate governance, compliance, risk managementu, práva, interního auditu, financí či krizové komunikace, se kterými se vrcholový management bank může setkat ve své činnosti. Byla pokryta také aktuální témata, jako jsou ESG, kryptoměny nebo byznys v novém normále v kontextu řady významných událostí několika posledních let. Lektory programu byli renomovaní odborníci pro každé z daných témat. Velmi přínosné bylo také sdílení praktických zkušeností jak s lektory, tak mezi jednotlivými účastníky programu. Zajímavé byly rovněž panelové diskuse, na které byli přizváni další odborníci, kteří tak konkrétní téma ještě obohatili ze svého pohledu. Rozložení programu na jednotlivé moduly s určitým časovým odstupem umožňuje lépe vstřebat poznatky i lépe jej sladit s vlastním pracovním programem. Tento program je na našem trhu podle mne unikátní a mohu jej doporučit všem manažerům, jejichž pracovní agenda tato témata komplexně zahrnuje."

Radim Ćmiel

Finanční ředitel

ING Bank Česká republika