Recenze

"Program ČBA Corporate Governance mě překvapil kvalitou jednotlivých speakerů, aktuálností témat a propracovaným programem. Třešničkou na dortu pak byl modul Komunikace v pojetí novinářky Míši Novákové. Ukázal nám velké rezervy v komunikaci pro veřejnost, ale především nastínil, jak na to. Pozitivní dojem umocnily úžasné prostory ČBA a vynikající catering."

Zuzana Háková
Head of Internal Audit
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

"Rád bych vám vyjádřil své upřímné poděkování za skvěle zorganizovaný program ČBA Corporate Governance , kterého jsem se v loňském roce zúčastnil. Byl to zážitek.

Propojení teorie s praxí špičkových odborníků, možnost potkat se s kolegy z bankovního prostředí a hlavně panelové diskuze nad různými aktuálními tématy mě vedou k jednoznačnému doporučení, podpoře a poděkování všem, kteří do přípravy a organizace vložili svoje úsilí a práci. Prožil jsem bezvadný čas a jednoznačně program doporučuji. K celkovému zážitku přispělo i nádherné prostředí ČBA."

Daniel Rubricius
Ředitel FAM Buildings
ČSOB

"ČBA Corporate Governance byl pro mne velmi přínosný
vzdělávací program. Skvěle kombinoval aktuální a relevantní témata v oblasti firemního řízení s širokým spektrem přidružených témat, což ho činí neocenitelným zdrojem pro statutáry a vyšší management. Kvalita přednášejících a hloubka znalostí, které přinášejí, byly vynikající. Tento program nejen rozšířil mé znalosti, ale také poskytl praktické vhledy, které budu aplikovat v každodenním managementu a řízení. Vřele tento program doporučuji."

Jitka Palatová
Genral Manager KB SmartPay
Worldline Czech Republic 

"Absolvovala jsem v minulosti různé typy vzdělávání s tematikou corporate governance. Program České bankovní asociace na toto téma předčil má očekávání svou aktuálností, šíří a pestrostí souvisejících témat a zejména výborným výběrem řečníků. Soustředěně jsem poslouchala každé slovo a program tak mohu doporučit i ostatním."

Monika Laušmanová
Místopředsedkyně představenstva
Stavební spořitelna České spořitelny

"ČBA připravila velice zajímavý vzdělávací program na téma corporate governance. Problematika je v šesti modulech prozkoumána z různých hledisek od práva přes finance až po komunikaci. Cyklus dává jedinečnou příležitost setkat se zajímavými odborníky a kolegy z oboru a diskutovat s nimi témata, která jsou aktuální pro finanční sektor i celou společnost. Vřele mohu doporučit."

Dagmar Suttnerová
Ředitelka B-2 Firemní právo
Československá obchodní banka

"Děkuji ČBA za vznik jedinečného vzdělávacího modulu, kterým jsem prošla a kde jsem se mohla věnovat okruhům, se kterými se v pracovním životě setkávám. Jednotlivé moduly byly uváděny především v kontextu praxe různých odvětví a byly prezentovány dle mého názoru skvělými odborníky na danou problematiku. V neposlední řadě jsem měla možnost poznat kolegy z jiných společností a v úzkém okruhu si nasdílet různé pohledy a pojetí řízení oblastí, které byly předmětem kurzů. Exkluzivní, intimní a jedinečné."

Blanka Paličková
Compliance and Risk Manager
Vodafone Czech Republic

"ČBA Corporate Governance program splnil má očekávání. Zahrnoval optimální kombinaci odborných témat z oblastí corporate governance, compliance, risk managementu, práva, interního auditu, financí či krizové komunikace, se kterými se vrcholový management bank může setkat ve své činnosti. Byla pokryta také aktuální témata, jako jsou ESG, kryptoměny nebo byznys v novém normále v kontextu řady významných událostí několika posledních let. Lektory programu byli renomovaní odborníci pro každé z daných témat. Velmi přínosné bylo také sdílení praktických zkušeností jak s lektory, tak mezi jednotlivými účastníky programu. Zajímavé byly rovněž panelové diskuse, na které byli přizváni další odborníci, kteří tak konkrétní téma ještě obohatili ze svého pohledu. Rozložení programu na jednotlivé moduly s určitým časovým odstupem umožňuje lépe vstřebat poznatky i lépe jej sladit s vlastním pracovním programem. Tento program je na našem trhu podle mne unikátní a mohu jej doporučit všem manažerům, jejichž pracovní agenda tato témata komplexně zahrnuje."

Radim Ćmiel
Finanční ředitel
ING Bank Česká republika