Přihláška
ČBA vzdělávací manažerský program
Corporate Governance