Petr J. Kalaš

Petr J. Kalaš

Prezident 

CBCSD - Czech Business Council for Sustainable Development

Lektor modulu Udržitelný byznys

Petr J. Kalaš je česko-švýcarský odborník na životní prostředí. V roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde se 18 let věnoval mezinárodnímu konzultantství v 65 zemích světa na několika kontinentech. Působil jako odborný poradce, mimo jiné v UNIDO, UNITAR nebo Světové bance. Během svého působení v zahraničí byl pověřený švýcarským ministerstvem zahraničního obchodu pro rozvojovou spolupráci v Latinské Americe. Z pověření švýcarské vlády působil také 11 let ve Světové bance ve Washingtonu, kde byl koordinátorem pan-evropského programu "Environment for Europe" a ředitelem mezinárodního programu v oblasti klimatických změn pro 25 zemí. Po svém návratu do Česka v roce 2004 působil ve státní správě a zaměřoval se na oblast energetiky, životního prostředí a klimatu. V letech 2006 a 2007 byl Ministrem životního prostředí ČR, dále působil jako poradce třech premiérů, ministrů a jejích náměstků. Petr J. Kalaš byl také prezidentem české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, předsedou Výboru pro udržitelnou energetiku Úřadu vlády ČR, prezidentem Dunajského programu, ale také zástupcem České republiky v řadě mezinárodních organizací, jako je Zelený klimatický fond nebo Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj. Působil i jako poradce ředitele Státního fondu životního prostředí ČR. Petr J. Kalaš je nositelem francouzského státního vyznamenání, získal Rytířský řád francouzského prezidenta za zásluhy.

V současné době je prezidentem společnosti CBCSD - Czech Business Council for Sustainable Development.

V modulu Udržitelný byznys se bude Petr J. Kalaš zabývat environmentální změnou, jak na ni reaguje Evropa a co pro ni děláme u nás v Česku.