Finance

V. modul

Finance ve správě a řízení společností

Jak ještě lépe řídit finance

Termín: 19. října 2023 od 8.45 do 17.00

Přestože je hlavním cílem obchodních společností generování zisku, velkou část činnosti spojenou s jejich řádnou správou zabírá vnitřní i vnější reporting, řízení rizik, interní a externí audit a další činnosti představující plnění regulačních požadavků nejrůznějších institucí. Zároveň je doprovází digitální transformace ve všech oblastech činnosti společností a také vznik nové skupiny digitálních aktiv a s nimi spojených transakcí a technologií.

V modulu Finance ve správě a řízení společností se podíváme do oblasti národní i mezinárodní regulace účetního výkaznictví a jeho vztahu k daním. Seznámíme vás s novinkami v účetním výkaznictví a jeho digitalizaci a obsahem zcela nového zákona o účetnictví, který je právě v legislativním procesu. Dále se budeme zabývat rolí interního auditu a dalších kontrolních mechanismů při řízení korporací a při budování jejich vnitřního kontrolního systému. V třetím bloku se podíváme pod pokličku digitálních měn a s nimi spojených technologií, které mohou nalézt uplatnění i v tradičních korporacích.

Den završíme panelovou diskusí s předními odborníky na téma využití umělé inteligence ve financích a auditu.


Témata:

Aktuální otázky účetního výkaznictví

Vztah evropské a české regulace účetního výkaznictví a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Vztah účetnictví a daní. Co je obsahem účetní závěrky a co se dá vyčíst z jejích jednotlivých částí. Co přináší povinnosti v oblasti nefinančního výkaznictví. Digitalizace účetnictví a novinky ve zveřejňování účetních závěrek. Co přinese připravovaný nový text zákona o účetnictví?

Interní audit jako součást vnitřního řídicího a kontrolního systému a jeho úloha ve společnosti

Je interní audit v mé společnosti kvalitní a přináší mi přidanou hodnotu? V tomto modulu se seznámíme s postavením interního auditu v rámci vnitřního řídicího a kontrolního systému, jeho úlohou a výzvami v měnícím se prostředí. Pokusíme se porozumět důvodům pro jeho nezastupitelnou roli a budeme diskutovat, co je přínosem interního auditu a kdy jsou jeho služby opravdu kvalitní.

Krypto aneb jak nové technologie mění naši budoucnost:

Bitcoin a další kryptoaktiva jsou známá spíše pro svůj investiční potenciál než jako technologická revoluce. V přednášce se dozvíte, co je vše skryto pod krypto oblastí a vysvětlíme si, proč je "blockchain technologie" tak převratná a už nyní ovlivňuje životy nás všech. Ukážeme si reálné příklady, které mohou být inspirací pro váš byznys.


Garant a lektor

Lektoři

Ladislav Mejzlík

Proděkan Fakulty financí a účetnictví

 Vysoká škola ekonomická v Praze

S Ladislavem Mejzlíkem projdete aktuální otázky regulace účetního výkaznictví v ČR, EU a v mezinárodním měřítku (IFRS). Zaměříte se i na novinky ve zveřejňování účetních závěrek společností a na návrh nového zákona o účetnictví

Jana Báčová

Předsedkyně výboru pro audit
ČSOB

S Janou Báčovou se budete zabývat tím, jaká je role auditu a auditora ve společnosti 

Petr Valášek

Odborník na kryptoaktiva a kryptotechnologie

S Petrem Valáškem, odborníkem na kryptoaktiva a kryptotechnologie, se zaměříte na to, v čem mohou být kryptoaktiva a jejich technologie přínosné pro váš byznys

Panelová diskuse

Ivan Kutil

Spoluzakladatel
AppSatori

S Ivanem Kutilem budete diskutovat o prospěšnosti umělé inteligence ve financích a auditu 

Ondřej Vaněk

Spoluzakladatel a generální ředitel
Blindspot Solutions

S Ondřejem Vaňkem budete diskutovat o prospěšnosti umělé inteligence ve financích a auditu 


Moderátor diskuse

Ladislav Mejzlík

Proděkan Fakulty financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ladislav Mejzlík je proděkanem Fakulty účetnictví a financí Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2014 až 2018 byl dvakrát zvolen jejím děkanem.

Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku. Úzce spolupracuje s praxí. Od roku 1994 je statutárním auditorem a v letech 2010 až 2014 byl prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2010 je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví a členem a předsedou výborů pro audit několika společností.

Ladislav Mejzlík nás provede panelovou diskusí na téma "Umělá inteligence ve financích a auditu", která završí V. modul zaměřený na Finance. Budeme se zabývat tím, jak daleko využívají tuzemské firmy umělou inteligenci ve financích a auditu a jaké s jejím nasazením mají zkušenosti. 

Program dne

09.00 - 10.30

Aktuální otázky účetního výkaznictví

Ladislav Mejzlík


10.30 - 11.00

Přestávka


11.00 - 12.30

Interní audit jako součást vnitřního řídicího a kontrolního systému a jeho úloha ve společnosti

Jana Bačová


12.30 - 13.30

Oběd


13.30 - 15.00

Krypto aneb jak nové technologie mění naši budoucnost

Petr Valášek


15.00 - 15.30

Přestávka


15.30 - 17.00

Panelová diskuse na téma "Umělá inteligence ve financích a auditu"

Moderátor diskuse: Ladislav Mejzlík 

Ondřej Vaněk, Ivan Kutil