V. modul

Finance ve správě a řízení společností

Jak ještě lépe řídit finance

Termín: 17. října 2024 od 8.45 do 17.00

Přestože je hlavním cílem obchodních společností generování zisku, velkou část činnosti spojenou s jejich řádnou správou zabírá vnitřní i vnější reporting, řízení rizik, interní audit a další činnosti představující plnění regulačních požadavků nejrůznějších institucí. Zároveň je doprovází digitální transformace ve všech oblastech činnosti společností, se kterou se pojí nové možnosti, ale i výzvy, které přináší umělá inteligence.

V modulu Finance ve správě a řízení společností se podíváme do oblasti finančního reportingu. Zaměříme se v něm na informace, které jsou důležité pro vyšší management, ale i akcionáře a investory. Dále se budeme zabývat rolí interního auditu a dalších kontrolních mechanismů při řízení korporací a při budování jejich vnitřního kontrolního systému. Ve třetím bloku se podíváme pod pokličku toho, co vše udělat, aby se nám v budoucnu v Česku dobře podnikalo a žilo. Myslíme si, že základem prosperující země je mít vzdělané občany, a proto se v této přednášce zaměříme na vzdělávání, které doplníme makroekonomickým pohledem.

Neopomíjíme ani současné trendy. Na závěr dne, a tedy v panelové diskusi, se budeme bavit o tom, jaké výzvy, příležitosti, ale i hrozby skrývá pro naše podnikání, ale i společnost jako takovou, umělá inteligence.   


Témata:

Finanční reporting pro manažery a akcionáře

V této prakticky orientované přednášce se budeme zabývat čísly a reportingem číselných ukazatelů. Jak číst finanční reporting? Co znamenají jeho jednotlivé ukazatele? Jak se v nich vyznat a jakou mají váhu? 

Interní audit: V čem je dobrý a jak nám může pomoci 

Přednáška o interním auditu nám ukáže, k čemu a komu interní audit slouží, proč je dobré ho mít a jaké jsou předpoklady efektivního fungování auditu. Chtěli bychom, aby účastníci programu pochopili, jak může audit pomoci právě jim, že audit není nepřítelem a "policajtem" organizace, ale partnerem a pomocníkem, kterého lze aktivně kdykoliv využít. Budeme se snažit přinést co nejvíce konkrétních případů, na kterých uvidíte, že tento přístup má smysl.  

Česko budoucnosti: Země, ve které se nám dobře podniká i žije 

Ekonom Miroslav Zámečník se se svým hostem bude věnovat Česku budoucnosti. Společně zhodnotíme, jak se nám v Česku žije a nastíníme si řešení, která nás mohou posunout a z Česka vytvořit zemi, kde se nám bude dobře nejen podnikat, ale i žít. 


Garant a lektor

Lektoři

Ladislav Mejzlík

Proděkan Fakulty financí a účetnictví

 Vysoká škola ekonomická v Praze

Zuzana Háková

Ředitelka interního auditu

Manažerka diverzity, rovnosti a inkluze

UniCredit Bank Česká republika a Slovensko


Miroslav Zámečník

Ekonom a poradce

Česká bankovní asociace


Panelová diskuse

David Března
Vicepresident Operations & Scale Up
ESET Corporate Solutions Division
  

Lukáš Benzl
Ředitel
Česká asociace umělé inteligence


Moderátor diskuse

Ladislav Mejzlík

Proděkan Fakulty financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ladislav Mejzlík je proděkanem Fakulty účetnictví a financí Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2014 až 2018 byl dvakrát zvolen jejím děkanem.

Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku. Úzce spolupracuje s praxí. Od roku 1994 je statutárním auditorem a v letech 2010 až 2014 byl prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2010 je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví a členem a předsedou výborů pro audit několika společností.

Ladislav Mejzlík vás provede panelovou diskusí na téma ‚‚Umělá inteligence ve financích a auditu‘‘, která završí V. modul zaměřený na finance. Budete se zabývat tím, jak daleko využívají tuzemské firmy umělou inteligenci ve financích a auditu a jaké s jejím nasazením mají zkušenosti. 

Program dne

09.00–10.30

Finanční reporting pro manažery a akcionáře

Ladislav Mejzlík


10.30–11.00

Přestávka


11.00–12.30

Interní audit: V čem je dobrý a jak nám může pomoci

Zuzana Háková


12.30–13.30

Oběd


13.30–15.00

Česko budoucnosti: Země, ve které se dobře podniká i žije

Miroslav Zámečník a host


15.00–15.30

Přestávka


15.30–17.00

Panelová diskuse na téma: ‚‚Umělá inteligence ve financích‘‘
David Března, Lukáš Benzl a další host
Moderátor diskuse: Ladislav Mejzlík