Pavel Rivola

Ředitel úseku Bezpečnost a IMS

CETIN 


Lektor modulu Corporate governance

Host panelové diskuse na téma Principy corporate governance v ČR


Pavel Rivola získal ekonomické a humanitní vzdělání na Univerzitě Karlově v Praze. Získal také MBA na Ústavu práva a právní vědy pro oblast mezinárodních vztahů a evropských studií. Je ředitelem oddělení Bezpečnosti a IMS (Chief Security Officer) ve společnosti CETIN, která je členem skupiny PPF. Současně zde zastává pozici odpovědné osoby pro oblast ochrany utajovaných informací a je držitelem osvědčení NBÚ na stupeň Tajné. Jedním z hlavních úkolů, který v současné době řeší, je ochrana služeb CETIN a její kritické informační infrastruktury. Pod jeho odpovědnost spadá kybernetická a informační bezpečnost, fyzická bezpečnost, BCM a krizové řízení, etický hacking, SOC (Security Operations Centre), vyšetřování a oblast IMS. Od roku 2020 je členem mezinárodní pracovní skupiny ředitelů Bezpečnosti v PPF Telco. Účastní se pracovních skupin pod záštitou NÚKIB a MPO ČR a je členem vedení České asociace bezpečnostních manažerů.

Pavel Rivola se bude společně s Janem Kloudou, garantem modulu Corporate governance, zabývat tématem kybernetické bezpečnosti.