Pavel Rivola

Pavel Rivola

Ředitel úseku Bezpečnost a IMS

CETIN 

Host panelové diskuse modulu Byznys v novém normále

Pavel Rivola získal ekonomické a humanitní vzdělání na Univerzitě Karlově v Praze. Současně získal MBA na Ústavu práva a právní vědy pro oblast mezinárodních vztahů a evropských studií. Je ředitelem oddělení Bezpečnosti a IMS (Chief Security Officer) ve společnosti CETIN, která je členem skupiny PPF. Současně zde zastává pozici odpovědné osoby pro oblast ochrany utajovaných informací a je držitelem osvědčení NBÚ na stupeň Tajné. Jedním z hlavních úkolů, který v současné době řeší. je ochrana služeb CETIN a její kritické informační infrastruktury. Pod jeho odpovědnost spadá kybernetická a informační bezpečnost, fyzická bezpečnost, BCM a krizové řízení, etický hacking, SOC (Security Operations Centre), vyšetřování a oblast IMS. Od roku 2020 je členem mezinárodní pracovní skupiny ředitelů Bezpečnosti v PPF Telco. Současně se účastní pracovních skupin pod záštitou NÚKIB a MPO ČR a je členem vedení České asociace bezpečnostních manažerů.

Pavel Rivola bude hostem panelové diskuse modulu Byznys v novém normálu. Společně s Janem Kloudou, moderátorem diskuse, a dalšími hosty se bude zabývat současným paradigmatem podnikání.

Fotogalerie