Jan Klouda

Jan Klouda

Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost

Vodafone

Garant a lektor modulu Corporate governance a Byznys v novém normálu

Host praktické části modulu Komunikace 

Jan Klouda je členem představenstva a viceprezidentem pro právní záležitosti a korporátní bezpečnost ve společnosti Vodafone Czech Republic. Je také člen prezídia Asociace kritické infrastruktury České republiky, předsedou Výboru pro lidská práva a digitalizaci v Radě vlády České republiky a členem názorové platformy Rozumné právo. 

Je certifikovaným vyšetřovatelem u americké Association of Certified Fraud Examiners. Absolvoval postgraduální studium u International Compliance Association, jejíž je seniorním členem (Fellow Member). Vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Ve vzdělávacím programu Corporate governance je garantem modulů Corporate governance a Byznys v novém normálu. V prvním modulu vás provede několika bloky — úvodem do teorie corporate governance, tedy správy a řízení společností, compliance a řízením rizik a korporátní a kybernetické bezpečnosti. 

V modulu Byznys v novém normálu, který se zaměřuje na byznys v nových podmínkách po roce 2020, se pro změnu zaměří na témata kontinuity činnosti organizace (business continuity) a krizového managementu v kontextu doby a tlaku na zajištění základních funkcí státu prostřednictvím jeho kritické infrastruktury. 

Jan bude také hostem praktické části posledního modulu Komunikace, kde s námi bude sdílet své zkušenosti s krizovou interní komunikací.