Jan Klouda

Viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost

Vodafone


Garant a lektor modulu Corporate governance a Byznys v novém normálu

Moderátor panelové diskuse Zkušenosti s principy corporate governance ve firmě a Nastavení byznysu v novém normálu


Jan Klouda je členem představenstva a viceprezidentem pro právní záležitosti a korporátní bezpečnost ve společnosti Vodafone Czech Republic. Je takéčlenem prezídia Asociace kritické infrastruktury České republiky, předsedou Výboru pro lidská práva a digitalizaci v Radě vlády České republiky a členem názorové platformy Rozumné právo.

Je certifikovaným vyšetřovatelem u americké Association of Certified Fraud Examiners. Absolvoval postgraduální studium u International Compliance Association, jejímž je seniorním členem (Fellow Member). Vyučuje na Vysokéškole ekonomické v Praze.

Ve vzdělávacím programu ČBA Corporate Governance je garantem modulů Corporate governance a Byznys v novém normálu. V prvním modulu vás provede několika bloky -úvodem do teorie corporate governance, tedy správy a řízení společností, compliance a řízením rizik a korporátní a kybernetické bezpečnosti.

V modulu Byznys v novém normálu, který se zaměřuje na byznys v nových podmínkách po roce 2020, se pro změnu zaměří na témata kontinuity činnosti organizace (business continuity), krizové komunikace a důležitosti screeningu zaměstnanců a dodavatelů za účelem snížení hrozeb zneužití moderních technologií v korporaci a získání informací z korporace.