David Navrátil

Hlavní ekonom

Česká spořitelna 


Host panelové diskuse na téma "Nastavení byznysu v nových podmínkách''


David Navrátil vystudoval ekonomii na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Začínal jako analytik v České národní bance, po třech letech se přesunul na stejnou pozici v České spořitelně. V ní od roku 2008 působí jako hlavní ekonom. Zabývá se hlavně makroekonomikou, investicemi a bankovními analýzami. V poslední době je známý i jako host různých ekonomických podcastů, zejména s investiční tematikou, ale i dalšími tématy, která hýbou současným byznysem.