Josef Donát

Partner

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář


Lektor právního modulu


Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, rozhodcem a zapsaným mediátorem. Je hlavním autorem publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu a spoluautorem několika komentářů k zákonům v oblasti ochrany osobních údajů, e-governmentu či kybernetické bezpečnosti.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti právních aspektů digitalizace, elektronické identifikace, cloud computingu, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje vzniku projektu elektronické identifikace BankID. Jako ředitel Národního centra pro digitální ekonomiku se zároveň aktivně podílí na právní úpravě jednotného digitálního trhu, zejména ve vztahu k e-commerce, službám informační společnosti či elektronické kontraktaci.

V modulu Právo bude Josef Donát lektorovat přednášku o digitalizaci v bankovnictví a o roli bank jako hybatelích digitalizace.