Josef Donát

Josef Donát

Partner

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář

Lektor modulu Právní aspekty ve správě a řízení společností

Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, rozhodcem a zapsaným mediátorem. Je hlavním autorem publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu a spoluautorem několika komentářů k zákonům v oblasti ochrany osobních údajů, e-governmentu či kybernetické bezpečnosti.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti právních aspektů digitalizace, elektronické identifikace, cloud computingu, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje vzniku projektu elektronické identifikace BankID.

Jako ředitel Národního centra pro digitální ekonomiku se zároveň aktivně podílí na právní úpravě jednotného digitálního trhu, zejména ve vztahu k e-commerce, službám informační společnosti či elektronické kontraktaci.

V modulu Právo bude lektorovat přednášku o právních aspektech digitalizace.