Josef Donát

Partner

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář


Lektor modulu Právní aspekty ve správě a řízení společností   


Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, rozhodcem a zapsaným mediátorem. Je hlavním autorem publikace Právo v síti: průvodce právem na internetu a spoluautorem několika komentářů k zákonům v oblasti ochrany osobních údajů, e-governmentu či kybernetické bezpečnosti.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti právních aspektů digitalizace, elektronické identifikace, cloud computingu, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. Josef vedl tým odborníků, který se pod ČBA podílel na vzniku jedinečného projektu elektronické identifikace BankID.

V modulu Právo bude Josef Donát lektorovat přednášku o právních aspektech digitalizace a budoucnosti elektronického právního jednání.