Ladislav Mejzlík

Ladislav Mejzlík

Proděkan Fakulty financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

Garant a lektor modulu Finance

Ladislav Mejzlík je v současnosti proděkanem Fakulty účetnictví a financí Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2014 až 2018 byl dvakrát zvolen jejím děkanem.

Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku. Pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad několika vysokých škol.

Úzce spolupracuje s praxí. Od roku 1994 je statutárním auditorem a v letech 2010 až 2014 byl prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2010 je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví a členem a předsedou výborů pro audit několika společností.

Ladislav Mejzlík je garantem modulu Finance a zároveň lektorem přednášky "Aktuální otázky účetního výkaznictví ve správě a řízení společností". Na závěr modulu nás provede panelovou diskusí na téma "Umělá inteligence ve financích a auditu", která tento modul završí.