Vratislav Ludvík

Vratislav Ludvík

Expert v oblasti plynárenství 


Host panelové diskuse modulu Udržitelný byznys 

Od 70. let v působí v plynárenství. V roce 1990 se stal ředitelem odboru pro ropu a plyn federálního ministerstva hospodářství, v letech 1992 až 1993 byl náměstkem ministra pro energetiku a geologii. 

Zastupoval Českou republiku v Hospodářské komisi Spojených národů v Ženevě, vedl energetickou komisi zemí Hexagonály a podílel se na přípravě Evropské energetické charty. 

V současné době působí jako mezinárodní konzultant pro plynárenství a příležitostně na toto téma publikuje v médiích (Vesmír, Plyn, Euro, Česká pozice, Lidové noviny).

Vratislav Ludvík bude hostem panelové diskuse modulu Udržitelný byznys. Společně s Petrem Procházkou, gestorem komise pro udržitelné finance v České bankovní asociaci, a dalšími hosty se bude zabývat otázkou udržitelného byznysu.