PhDr. Sarah Komasová Ph.D.

Analytička
STEM


Host v praktické části modulu Komunikace 


Sarah Komasová je analytičkou ve STEM z.ú., zároveň působí v rámci Experimental Lab for International Security Studies při Katedře mezinárodních vztahů FSV UK a v Ústavu letecké dopravy na Dopravní fakultě ČVUT. Zaměřuje se na bezpečnost v mezinárodních vztazích, problematiku dezinformací či hodnocení kvality života, dále se zabývá metodologickými otázkami analýzy dat. Podílela se na řadě programů aplikovaného výzkumu se zaměřením na tyto oblasti včetně problematiky bezpečnosti v letectví. Absolvovala doktorské studium mezinárodních vztahů se zaměřením na bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově.