Petra Mlejnková

Odbornice na informační válku, dezinformace a propagandu
Katedra politologie Fakulty sociálních studií
Masarykova univerzita


Host v praktické části modulu Komunikace 


Petra Mlejnková působí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě profiluje ve dvou oblastech, které spolu úzce souvisí. Tou první je pravicový extremismus v Evropě, otázka radikalizace a protiopatření. Druhou oblastí je informační válka, dezinformace a propaganda. Je členkou mezinárodních sítí expertů Radicalization Awareness Network a European Expert Network on Terrorism Issues. Jako pedagožka vedla studenty v několika projektech zaměřených na podporu mediální gramotnosti. Je mimo jiné spoluautorkou popularizační knihy ‚‚Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!’’