Pavel Racocha

Pavel Racocha

Prezident

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Lektor modulu Finance

Pavel Racocha od roku 1991 pracoval ve Státní bance československé, kde byl u zrodu bankovního dohledu a u počátků bankovní regulace. 

V letech 1996 až 1997 působil jako konzultant ve Světové bance v americkém Washingtonu, kde se věnoval rozvoji finančního sektoru v rozvíjejících se ekonomikách. 

V roce 1998 se stal ředitelem sekce bankovního dohledu České národní banky. Po svém jmenování do bankovní rady ČNB v roce 1999 byl zodpovědný za privatizaci velkých bank a za očistu bankovního sektoru od problémových bank. 

Po odchodu v roce 2005 pracoval v Komerční bance jako výkonný ředitel pro interní audit, od roku 2010 pak jako manažer auditu Société Générale pro střední Evropu. Mezi léty 2014 až 2022 vedl KB Penzijní společnost.

V modulu Finance jsou Pavel Racocha a Jana Báčová lektoři přednášky zaměřené na interní audit a interní kontrolní systémy v korporaci