Miloš Gregor

Odborník na informační gramotnost a boj s dezinformacemi
Masarykova univerzita
Poradce premiéra ČR v boji proti dezinformacím


Host panelové diskuse Dezinformace a ohrožení demokracie 


Miloš Gregor je odborník na informační gramotnost a boj s dezinformacemi. Působící na Katedře politologie a v Mezinárodním politologickém ústavu Fakulty sociální studií Masarykovy univerzity v Brně. Od října 2023 je také poradcem premiéra ČR v této oblasti. Pod jeho vedením vznikly vzdělávací projekty věnující se oblasti mediální gramotnosti a kritického myšlení, které jsou oceňovány i na mezinárodní úrovni.