Michal Nulíček

Partner

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář


Lektor modulu Právní aspekty ve správě a řízení společností


Michal Nulíček se zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva IT, ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví, jakož i v oblasti soutěžního práva, compliance a všech oblastech regulace.

Je častým řečníkem na lokálních i mezinárodních konferencích, je vedoucím autorem prvního českého komentáře k GDPR, komentáře k českému Zákonu o zpracování osobních údajů a spoluautorem řady dalších publikací. Je členem IAPP, mezinárodní asociace pro ochranu osobních údajů, a certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E).

V modulu Právo se zaměří na široké téma Compliance.