Martin Wichterle

Byznysmen

Majitel strojírenské skupiny Wikov Industry,
skláren Bomma a Rückl


Host panelové diskuse modulu Byznys v novém normálu


Martin Wichterle je vystudovaný geolog, český průmyslník a majitel strojírenské skupiny Wikov Industry, skláren Bomma a Rückl. Po sametové revoluci založil se společníkem firmu zabývající se geologií, kterou v roce 2001 prodal americkým investorům. Ve stejném roce koupil strojírnu ČKD Hronov a později přidal firmu Škoda Gear, které vytvořily základ současného holdingu Wikov Industry. Ten je největším českým výrobcem průmyslových převodovek s obratem 2,5 miliardy korun ročně. Je také členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, místopředsedou správní rady UMPRUM a předsedou Asociace českého průmyslového designu.