Ladislav Kříž

Vedoucí mediálního útvaru a mluvčí

Skupina ČEZ


Host panelové diskuse modulu Komunikace 


Od roku 1993 po absolvování ekonomiky energetiky na ČVUT Praha je Ladislav Kříž mluvčí energetické Skupiny ČEZ a zároveň zastává různé pozice v rámci PR ve Skupině ČEZ. V minulosti působil jako vedoucí tiskového oddělení, ředitel mediální sekce, v letech 2006 až 2007 byl pověřen řízením sekce komunikace. V letech 2001 až 2005 vedl tým, který reorganizoval a integroval oblast komunikace v rámci celé Skupiny ČEZ, včetně zahraničních majetkových účastní v Bulharsku, Rumunsku a Polsku. Nyní vede útvar komunikace Skupiny ČEZ.

Ladislav Kříž bude hostem praktické části krizové komunikace modulu Komunikace, která je součástí vzdělávacího programu ČBA Corporate Governance.