Kateřina Lesch

Manažerka datové analytiky 

Deloitte


Host panelové diskuse o umělé inteligenci 


Kateřina Lesch je absolventkou pražského Matfyzu, ve své dizertační práci se zabývala možnostmi strojové analýzy emocí. Teoretickým otázkám komputační lingvistiky se věnuje na pražské a olomoucké univerzitě, v praxi působí jako manažerka v oblasti datové analytiky se specializací na analýzu nestrukturovaných dat ve společnosti Deloitte. V rámci svých akademických aktivit i klientských projektů se dlouhodobě věnuje automatickému zpracování přirozeného jazyka a strojovému učení na velkých objemech dat. Má zkušenosti se sémantickou analýzou textů z různorodých domén, od finanční vertikály přes oblast telekomunikací až po analýzu dat ve forenzním vyšetřování.

Společně s Janem Romportlem a Ivanem Kutilem bude hostem panelové diskuse na téma umělá inteligence. Podělí se s vámi o své zkušenosti z automatického zpracování přirozeného jazyka a strojového učení na velkých objemech dat. Neopomene ani sémantickou analýzu z různorodých domén.