Jana Báčová

Expertka na interní audit a interní kontrolní systémy

Lektorka modulu Finance


Profesní kariéra Jany Báčové je významně spojena s Českou národní bankou, kde začala pracovat v roce 1992 (tehdejší Státní banka československá). Zkušenosti získala v útvarech dohledu nad finančním trhem, kde se zaměřovala zejména na problematiku interního auditu a vnitřních řídicích a kontrolních systémů. Poté zastávala v České národní bance několik vedoucích pozic v různých oblastech její činnosti, v nichž zastupovala ČNB i navenek v příslušných výborech ESCB. Od roku 2002 vedla deset let útvar interního auditu, v roce 2012 se stala ředitelkou sekce peněžní a platebního styku a v roce 2015 byla bankovní radou jmenována do pozice ředitelky sekce kancelář, kde mimo jiné byla zodpovědná i za funkce compliance, GDPR, řízení operačních rizik, etiku a podporu good governance.

Tyto zkušenosti jí umožnily nahlédnout problematiku kontrolních systémů a interního auditu z různých úhlů pohledu - jako regulátor, auditor, auditovaný a nakonec i z pohledu potřeb vrcholového vedení. Problematice interního auditu se dlouhodobě věnuje též na půdě Českého institutu interních auditorů, kde se zaměřuje na standardizaci profesní praxe interních auditorů v České republice.

V modulu Finance je Jana Báčová spolulektorkou přednášky zaměřené na interní audit a interní kontrolní systémy v korporaci.