Jan Romportl

Nezávislý expert v oblasti umělé inteligence 

Zakladatel Dataclair.ai - Centra umělé inteligence v PPF a O2 Czech Republic 


Host panelové diskuse o umělé inteligenci 


Jan Romportl je zakladatel a do půlky letošního roku také ředitel Dataclair.ai - Centra umělé inteligence v PPF a O2 Czech Republic. Letos v létě se po 7 letech odpoutal od korporátního prostředí a pustil se do zakládání vlastního startupového projektu, v němž by chtěl s AI řešit jeden z palčivých problémů současného online světa. Zároveň působí jako freelance AI konzultant. Má Ph.D. z umělé inteligence a vystudoval také filozofii. Než v roce 2015 nastoupil do O2, měl 12 let zkušeností v univerzitním výzkumu a výuce v oblastech umělé inteligence, interakce člověka a stroje, řečových technologií a filozofie. Byl vedoucím oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň výzkumníkem na Katedře kybernetiky. V současnosti je také členem Katedry filozofie ZČU, spolupracuje s Centrem teoretických studií Univerzity Karlovy a s českým Spolkem pro efektivní altruismus. Organizuje Prague AI Safety Meetup a snaží se být nápomocen.

Společně s Kateřinou Lesch a Ivanem Kutilem bude hostem panelové diskuse o umělé inteligenci, která završí finanční modul. Probere s vámi palčivé otázky, které se vztahují k využití umělé inteligence a které řeší dnešní online svět.