Jan Lasák

Partner

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář 


Garant modulu Právní aspekty ve správě a řízení společností


Jan Lasák je partnerem advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Ve své praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností včetně koncernového práva, fúze a akvizice a závazkové právo. Je činný i v akademické sféře, přednáší odborné veřejnosti a pravidelně publikuje v odborném tisku zejména na téma obchodních korporací a koncernového práva.

Ve vzdělávacím programu ČBA Corporate Governance je garantem modulu Právo a bude přednášet o právních aspektech, které je nutné znát pro řádný výkon ve funkci člena správního orgánu. Neopomene ani aktuální legislativu.