Jan Juchelka

Jan Juchelka

Předseda představenstva a generální ředitel

Komerční banka


1. viceprezident

Česká bankovní asociace

Host panelové diskuse modulu Udržitelný byznys 

Jan Juchelka se problematice udržitelného rozvoje a odpovědného přístupu manažersky věnuje od roku 2017, kdy se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky. Banka si pod jeho vedením stanovila cíl dosáhnout do roku 2026 uhlíkové neutrality. K jeho naplnění využívá nejen úsporná opatření, jako jsou energetický management, navyšování podílu zelené energie, digitalizace procesů, ale také proměnu vozového parku nebo investiční výstavbu s řešeními šetrnými k životnímu prostředí. Představenstvo KB v čele s Janem Juchelkou prosazuje principy odpovědného financování a podporuje projekty klientů, které naplňují kritéria udržitelnosti. Současně podniká kroky, které napomáhají ke změně přístupu u zákazníků podnikajících především v oblasti uhelné energetiky.

Jan Juchelka bude hostem panelové diskuse na téma Udržitelný byznys, který završí druhý modul vzdělávacího programu ČBA Corporate Governance. Společně s Petrem Procházkou, Vratislavem Ludvíkem a Mirkem Zámečníkem proberou téma udržitelnosti z byznysového pohledu.