Jakub Dusílek

Předseda představenstva a generální ředitel, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Člen prezidia Česká bankovní asociace 


Host panelové diskuse Principy corporate governance v ČR   


Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Kariéru zahájil v roce 2003 jako manažer regionální pobočky v Živnostenské bance. V UniCredit Bank prošel řadou manažerských postů. V letech 2011 a 2012 byl šéfem UniCredit Leasing na Slovensku. V roce 2012 byl jmenován členem představenstva a ředitelem globálních bankovních služeb v České republice. Mezinárodní kariéru rozvíjel v UniCredit Bank Rumunsko v letech 2016 až 2018. Od dubna 2019 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem UniCredit Bank.