Ivo Marcin

Ředitel odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce
Státní fond životního prostředí ČR


Host panelové diskuse na téma Energetická transformace budov


Ivo Marcin působí ve Státním fondu životního prostředí ČR od roku 2018, nejdříve jako vedoucí samostatného oddělení pro řízení Norských fondů, poté jako ředitel odboru mezinárodních programů a fondů. Od roku 2021 je ředitelem odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce. V minulosti působil jako analytik mezinárodních záležitostí, na Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako atašé a ekonomický poradce v Afghánistánu a na Úřadě vlády ČR v Útvarech místopředsedy vlády pro evropské záležitosti / ekonomiku a jako zástupce ředitele odboru koncepcí a analýz. Je absolventem MBA programu na České zemědělské univerzitě v Praze a doktorského studia na Univerzitě obrany v Brně.