Eva Svobodová

Členka představenstva a generální ředitelka
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 


Host panelové diskuse na téma:
Bankovní dotazník a jeho rozšíření pro mimobankovní sektor 


Eva Svobodová vystudovala komerční právo, základy práva EU, management a marketing na Institut of Technology Sligó (Irsko) v rámci EPI-Evropského polytechnického institutu, dále management a marketing na ESMA Barcelona – Escuela Superior de Management y Administración v rámci Czech Management Institute Praha. Od roku 1990 se pohybuje ve sféře zaměstnavatelských organizací, 15 let působila na Svazu průmyslu a dopravy České republiky na pozicích projektového manažera bruselské kanceláře CEBRE, zástupce ředitele vnějších vztahů a ředitelky kanceláře GŘ. Od roku 2006 je generální ředitelkou AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, od roku 2019 rovněž členkou představenstva. AMSP ČR zastupuje zájmy zhruba 300 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory a regiony. Je členkou řady poradních orgánů a pracovních skupin ministerstev a dalších institucí a také porotkyní několika podnikatelských soutěží.

Eva Svobodová se osobně podílela na řadě vlastních (nedotačních) projektů AMSP ČR: Rodinná firma, Svou cestou-Young Business, Fandíme řemeslu, Podnikavá žena, Malý obchod, Moje restaurace, Silver Business, Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018, Rok digitálního podnikání 2019, Rok malého podnikání 2020, Rok nových příležitostí 2021, Rok nových technologií 2022, Rok udržení podnikání 2023 a Rok nové energie 2024 vč. vlastních soutěží a grantů AMSP ČR. S oblibou říká, že řeči nemají cenu, důležité jsou výstupy. Je workholik a práce ji prostě baví.