David Klimeš

Výkonný ředitel
Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Novinář a pedagog na UK v Praze


Host panelové diskuse na téma:
Dezinformace a ohrožení demokracie


David Klimeš je novinář a pedagog na Univerzitě Karlově. Je výkonným ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.