Blanka Beranová

Výkonná ředitelka
B-1 Udržitelnost
ČSOB


Host panelové diskuse na téma Energetická transformace budov 


Blanka Beranová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Má dlouholeté zkušenosti z oblasti bankovnictví, které získala na různých mezinárodních projektech ve společnosti Accenture, v níž jedenáct let pracovala na různých manažerských postech. Ve skupině ČSOB pracuje od roku 2015. V ČMSS, nyní ČSOB Stavební spořitelně, vedla přípravu a implementaci nové obchodní strategie, jejímž cílem bylo zajistit dominantní postavení ČMSS na trhu v oblasti stavebního spoření. Dále působila na pozici výkonné ředitelky útvaru Skupinový design. Poté byla zodpovědná za řízení integrace ČMSS do ČSOB skupiny. V současné době má na starosti oblast udržitelnosti a je zodpovědná za řízení těchto aktivit v rámci skupiny ČSOB.